Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
บ้าน>> ประวัติของเรา

products list

2001-2005 (วันบุกเบิก)

2016-08-23

ในปีค. ศ. 2001 นักเคมีสามคนได้ก่อตั้ง tnj
ในปี 2002 tnj ได้รับใบอนุญาตส่งออก
ในปี 2546 ปริมาณการส่งออกถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2004 ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดการส่งออก 100 อันดับแรกของ anhui
ในปี 2005 สำนักงานการค้าที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้และมีธุรกิจใน 60 ประเทศ

เวลาทำการ

8:00-16:00